Zápis z 266. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 24. června 2011

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 267. zasedání dne 30. září 2011 schválila zápis z 266. zasedání Rady (příloha).

Sdílejte na:

Přílohy