Zápis z 268. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 16. prosince 2011

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 269. zasedání dne 27. ledna 2012 schválila zápis z 268. zasedání Rady (příloha).

Sdílejte na:

Přílohy