Historické informace pro dodavatele údajů do RIV

Zde jsou uvedeny základní podklady platné pro předání údajů do Rejstříku informací o výsledcích (RIV) v dále uvedených letech. Tyto údaje slouží v případě potřeby pro ověření dat spadajících do daného kalendářního roku.

Platné v roce 2015


Platné v roce 2014


Platné v roce 2013


Platné v roce 2012


Platné v roce 2011


Platné v roce 2010


Platné v roce 2009


Platné v roce 2008


Platné v roce 2007


Platné v roce 2006


Platné v roce 2005


Platné v roce 2004

 • Popis kompletní struktury dat RIV04 - formát DBF - (včetně komentářů a pokynů) platné od 1.1. 2004 (formátu .pdf, 305kB)
 • Instalace kontrolního programu pro data ve struktuře RIV04 (viz. příloha č.2) určeného dodavatelům dat do RIV pro rok 2004 (komprimováno programem ZIP - 1,01 MB).         
 •  Předdefinované prázdné struktury RIV04 ve formátu DBF (viz. příloha č. 3) (komprimováno programem ZIP - 2 kB)
 • Příklad RIV04  


Platné v roce 2003

 • Popis kompletní struktury dat RIV03 - formát DBF (viz. příloha č 4) - (včetně komentářů a pokynů) platné od 1.1. 2003 (formátu .pdf, 305kB)
 • Instalace kontrolního programu pro data ve struktuře RIV03 (viz. příloha č. 5) určeného dodavatelům dat do RIV pro rok 2003 (komprimováno programem ZIP - 1,01 MB).         
 • Předdefinované prázdné struktury RIV03 ve formátu DBF (viz. příloha č. 6) (komprimováno programem ZIP - 2 kB)
 • Příklad RIV 03


Platné v roce 2002

 • Popis kompletní struktury dat RIV02 - formát DBF (viz. příloha č. 7)- (včetně komentářů a pokynů) platné od 1.1. 2002 (ve formátu MS Word 6.0)
 • Komentář RIV02
 • Instalace kontrolního programu pro data ve struktuře RIV02 (viz. příloha č.8) určeného dodavatelům dat do RIV pro rok 2002 (komprimováno programem ZIP - 996 kB).
 • Předdefinované prázdné struktury RIV02 (viz. příloha č. 9) ve formátu DBF (komprimováno programem ZIP - 2 kB)
 • Příklad RIV02 

Platné v roce 2001

 •  Popis kompletní struktury dat RIV01 (včetně komentářů a pokynů) platné od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001  (ve formátu MS Word 6.0) (viz. příloha č. 10)
 • Komentář RIV01 
 • Kontrolní program pro data ve struktuře RIV01 určený dodavatelům dat do RIV pro rok 2001
  • Disketa 1 (viz. příloha č. 11) (komprimováno programem ZIP - cca 981 kB)
  • Disketa 2 (viz. příloha č. 12) (komprimováno programem ZIP - cca 830 kB)                    
 •  Předdefinované prázdné struktury RIV01 (viz. příloha č. 13) (komprimováno programem ZIP - 2 kB)
 • Pojmenování dodávek RIV01 

Platné v roce 2000 

 •  Popis kompletní struktury dat RIV00 (včetně komentářů a pokynů) platné od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000 (ve formátu MS Word 6.0) (viz. příloha č. 14)
 • Komentář RIV00 
 • Kontrolní program pro data ve struktuře RIV00 určený dodavatelům dat do RIV v roce 2000
  • Disketa 1 (viz. příloha č. 11) (komprimováno programem ZIP - cca 938 kB)
  • Disketa 2 (viz. příloha č. 12) (komprimováno programem ZIP - cca 669 kB)                    
 •   Příklad utvoření dodávek dat pro RIV01 (viz. příloha č. 13)
 •   Předdefinované prázdné struktury RIV00  (viz. příloha č. 15) (komprimováno programem ZIP - 2 kB)

Sdílejte na:

Přílohy