Dodávky dat do RIV v roce 2003

Příklady vyplnění IV.tabulky a souvisejících údajů

    Údaje v příkladech jsou fiktivní a slouží pro ilustraci vyplnění údajů dodávky. Jsou uvedeny příklady vyplnění údajů o příjemci předkládajícím výsledky do RIV pro jednotlivé typy příjemců. Vyplnění ostatních údajů o dodávce nejsou v příkladech uváděny - jejich vyplnění je zřejmé a nezávislé na typu příjemce.

 1. Poskytovatelem je AV ČR, dodávku dat předkládá Biofyzikální ústav AV ČR s IČO 68081707, přidělený kód v Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV je A17.

  1. IV: tabulka se vyplní takto:
   D20: AV0
   D05: AV0
   D23: SPO
   D06: 68081707
   D24: nevyplní se
   D07: Biofyzikální ústav AV ČR
   D25, D08, D09, D26, D10, D11, D12, D21, D27, D28,, D29, D30 se nevyplní
  2. Hodnota konstantní části identifikačního kódu výsledku R01: RIV/68081707:_____/
  3. Prvních 7 znaků jména tabulek dodávky: a17003v, kde v=verze dodávky.

   

 2. Poskytovatelem je MŠMT, dodávku dat předkládá Fakulta stavební ČVUT. IČO ČVUT je 68407700, kód Fakulty stavební ČVUT podle Seznamu subjektů je 21110.

  1. IV: tabulka se vyplní takto:
   D20: MSM
   D04: J
   D05: MSM
   D23: VVS
   D06: 68407700
   D24: nevyplní se
   D07: České vysoké učení technické
   D25: nevyplní se
   D08: 21110
   D09: Fakulta stavební
   D26, D10, D11, D12, D21, D27, D28, D29, D30 se nevyplní
  2. Hodnota konstantní části identifikačního kódu výsledku R01: RIV/68407700:21110/
  3. Prvních 7 znaků jména tabulek dodávky: 211103v, kde v=verze dodávky.

   

 3. Poskytovatelem je MŠMT, dodávku dat předkládá soukromá firma EMI s.r.o s IČO 12345678.

  1. IV: tabulka se vyplní takto:
   D20: MSM
   D04: I
   D05: nevyplní se
   D23: POO
   D06: 12345678
   D24: nevyplní se
   D07: EMI s.r.o.
   D25, D08, D09, D26, D10, D11, D12, D21, D27, D28, D29, D30 se nevyplní
  2. Hodnota konstantní části identifikačního kódu výsledku R01: RIV/12345678:_____/
  3. Prvních 7 znaků jména tabulek dodávky: např. emi003v, kde v=verze dodávky. (Prvních 5 znaků jména dodávky nesmí být kódem ze Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV).

   

 4. Poskytovatelem je MPO, dodávku dat předkládá fyzická osoba - Jan Diviš - občan ČR, RČ 500908456, místo pobytu Praha 2 Vinohradská 38, PSČ 12000.

  1. IV: tabulka se vyplní takto:
   D20: MPO
   D04: O
   D05, D23, D06, D24, D07, D25, D08, D09 se nevyplní
   D26: OCR
   D10: Diviš
   D11: Jan
   D12: 560901456
   D21: nevyplní se
   D27: Vinohradská 38
   D28: 12000
   D29: Praha 2
   D30: nevyplní se
  2. Hodnota konstantní části identifikačního kódu výsledku R01: RIV/DIVIS___:_____/
  3. Prvních 7 znaků jména tabulek dodávky: např. divis3v, kde v=verze dodávky. (Prvních 5 znaků jména dodávky nesmí být kódem ze Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV).

   

 5. Poskytovatelem je MPO, dodávku dat předkládá fyzická osoba s IČO (jméno podnikatele je Ivo Žák, IČO 22222222)

  1. IV: tabulka se vyplní takto:
   D20: MPO
   D04: I
   D05:
   D23: FOI
   D06: 22222222
   D24: nevyplní se
   D07: Ivo Žák
   D25, D08, D09, D26, D10, D11, D12, D21, D27, D28, D29, D30 se nevyplní
  2. Hodnota konstantní části identifikačního kódu výsledku R01: RIV/22222222:_____/
  3. Prvních 7 znaků jména tabulek dodávky: např. fozak3v, kde v=verze dodávky. (Prvních 5 znaků jména dodávky nesmí být kódem ze Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV).

   

 6. Poskytovatelem je MPO, dodávku dat předkládá fyzická osoba – cizinec (John Smith, Angličan, nar. 4.5.1969 (nemá přiděleno RČ), místo pobytu GB, London PSČ A3040506070, Garden square 345/I78

  1. IV: tabulka se vyplní takto:
   D20: MPO
   D04: O
   D05, D23, D06, D24, D07, D25, D08, D09 se nevyplní
   D26: CIZ
   D10: Smith
   D11: John
   D12: 690504
   D21: GB
   D27: Garden square 345/I78
   D28: A3040506070
   D29: London
   D30: GB
  2. Hodnota konstantní části identifikačního kódu výsledku R01: RIV/SMITH___:_____/
  3. Prvních 7 znaků jména tabulek dodávky: např. smith3v, kde v=verze dodávky. (Prvních 5 znaků jména dodávky nesmí být kódem ze Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV).

   

 7. Poskytovatelem je GA ČR, dodávku dat předkládá ASTRA, organizace cizího státu (Francie)

  1. IV: tabulka se vyplní takto:
   D20: GA0
   D04: I
   D05: nevyplní se
   D23: OCS
   D06: nevyplní se
   D24: nevyplní se
   D07: ASTRA
   D25: FR
   D08, D09, D26, D10, D11, D12, D21, D27, D28, D29, D30 se nevyplní
  2. Hodnota konstantní části identifikačního kódu výsledku R01: RIV/FR______:_____/
  3. Prvních 7 znaků jména tabulek dodávky: např. astra3v, kde v=verze dodávky. (Prvních 5 znaků jména dodávky nesmí být kódem ze Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV).

Sdílejte na: