Zápisy z jednání Odborných komisí Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Odborná komise pro vědy neživé přírody a inženýrství (OK NŽP)

Odborná komise pro vědy živé přírody (OK ŽP)

Odborná komise pro společenské a humanitní vědy (OK SHV)


Za veškeré podklady a jejich úpravu zodpovídají předsedové jednotlivých komisí. Na sekretariátu RVV zadané podklady neprocházejí grafickou ani textovou úpravou.

Sdílejte na:

Přílohy