Zápis z 284. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, konaného dne 28. června 2013

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 285. zasedání dne 30. srpna 2013 schválila zápis z 284. zasedání Rady (příloha)

Sdílejte na:

Přílohy