Historické informace pro dodavatele dat do VES

Zde jsou uvedeny základní podklady platné pro předání údajů do Evidence veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji (VES) v dále uvedených letech. Tyto údaje slouží v případě potřeby pro ověření dat spadajících do daného kalendářního roku.

Platné v roce 2015


Platné v roce 2014


Platné v roce 2013


Platné v roce 2012


Platné v roce 2011


Platné v roce 2010

Platné v roce 2009


Platné v roce 2008


Platné v roce 2007


Platné v roce 2006  


Platné v roce 2005 


Platné v roce 2004

Dne 30. 6. 2004 byla Úřadem vlády ČR jako poskytovatelem vyhlášenaveřejná soutěž ve výzkumu a vývoji podle § 17 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) na programové projekty programu ”Informační systém výzkumu a vývoje” schváleného usnesením vlády č. 376 ze dne 21. 4. 2004.


Platné v roce 2003


Platné v roce 2002


Platné v roce 2001


Platné v roce 2000

 

Sdílejte na:

Přílohy