Historické informace o formátu XML do roku 2015 (včetně)

Zde jsou uvedeny základní podklady platné pro předání údajů do Informačního systému výzkumu a vývoje ve formátu XML v dále uvedených letech. Tyto údaje slouží v případě potřeby pro ověření dat spadajících do daného kalendářního roku.

Platné v roce 2015

Platné v roce 2014

Platné v roce 2013

Platné v roce 2012

Platné v roce 2011

Odpovědi na dotazy poskytovatelů

Na Úřadu vlády ČR se dne 29.3.2011 konal seminář o IS VaVaI určený zástupcům poskytovatelů.
Odpovědi na dotazy k problematice hodnocení, k popisu údajů RIV 2011 a k problematice výzkumných
organizací, které na semináři zazněly, jsou v příloze.

Platné v roce 2010

Platné v roce 2009

Platné v roce 2008

Platné v roce 2007

Platné v roce 2006

Platné v roce 2005

Platné v roce 2004

Platné v roce 2003

Platné v roce 2002

  

Sdílejte na:

Přílohy