Informace o formátu XML

V roce 2013 jsou předávána data do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI) pouze ve formátu XML. Přesné strukturální XML předávaných údajů je dostupné pod odkazem „Schéma XML 2013“. Formát předávaných údajů je podrobně popsán ve dvou uživatelských příručkách.

Pro naplnění příslušné dodávky dat ve formátu XML platném pro rok sběru 2013, případně pro aktualizaci dodávky dat bude od 10. ledna 2013 k dispozici SW aplikace pro vkládání a sběr dat, která umožňuje uživateli vyplnit potřebné údaje v předepsaném formátu a strukturálním uspořádání, a to pro CEA, CEP, CEZ, RIV a VES.

Data, která nebudou dodaná ve formátu XML, nebudou splňovat základní pravidla sběru dat do IS VaVaI, nebo budou vykazovat chyby hlášené kontrolní službou, budou vrácena k dopracování a nebudou zařazena do IS VaV.

Schéma XML 2013 pro předávání údajů do IS VaV ve formátu XML

Uživatelská příručka CEP, CEZ, RIV pro předávání údajů do IS VaV ve formátu XML 2013
Uživatelská příručka VES, CEA pro předávání údajů do IS VaV ve formátu XML 2013
Kontrolní služba pro data ve formátu XML (odkaz se otevírá v novém okně)
Historické informace (informace o předávání údajů do roku 2012 včetně)
Příklad schématu XML 2013 CEA (příjemce), CEA (program), CEP, CEZ, RIV, RIVV (odstraňování), VES


--------------------------------------------------------------------------------


Aktualizováno: 20.12.2012

Sdílejte na: