Změny týkající se předávaných údajů do IS VaVaI v roce 2015 oproti roku 2014

1) CEA

V roce 2015 se nemění struktura datových prvků.

2) CEP

V roce 2015 se nemění struktura datových prvků.

3) CEZ

V roce 2015 se již nebudou předávat údaje (jen případné opravy předchozích let).

4) VES

V roce 2015 se nemění struktura datových prvků.

5) RIV

V roce 2015 se nemění struktura datových prvků.

6) RIV V (odstraňovaní údajů z IS VaVaI)

V roce 2015 se nemění struktura datových prvků.

Sdílejte na: