Česká republika vstoupila do H2020

V dubnu 2015 zveřejnila Evropská komise (EK) databázi E-CORDA s výsledky prvních 79 výzev H2020, které byly uzavřeny do září r. 2014. Počátek nového RP vyvolal poměrně silnou reakci výzkumných a vývojových týmů. Celkově obdržela EK 25 903 návrhů projektů, na jejichž přípravě se podílelo 101 468 týmů, z nichž 92 473 (91 %) bylo z EU.

Velký zájem výzkumné sféry dokládá i celkový rozpočet podaných návrhů projektů, který přesáhl 45 mld. eur. Řešitelské týmy celkově požadovaly podporu od EK ve výši 41 mld. eur, což je údaj, který se přibližuje celkovému rozpočtu 7. RP. Procesem peer review hodnocení však prošlo úspěšně, tj. získalo finanční podporu nebo bylo doporučeno k financování, jen 3 765 projektů, což odpovídá úspěšnosti 14,5 %. Úspěšné projekty mají celkový rozpočet 8,19 mld. E a v kontraktačních jednáních se budou ucházet o celkovou podporu ve výši 6,62 mld. eur.

Celý článek s detaily o dosavadní české účasti v H2020 si můžete přečíst ve článku Echo 3-4/2015 na stranách 5 až 10 ZDE.

Zdroj: Daniel Frank, Technologické centrum AV ČR

Sdílejte na: