NIP III. - Výroba dopravních prostředků

Automotive 
Automobilový průmysl se významně podílí na celkových hospodářských výsledcích České republiky. Odvětví zahrnuje výrobkovou skladbu: osobní, lehké užitkové a nákladní automobily, přívěsy a návěsy, autobusy a trolejbusy, pásová sněhová vozidla, golfové vozíky, obojživelná, požární vozidla a výroba jejich částí. V mezinárodním měřítku je ČR automobilovou velmocí s dobrým zázemím technických znalostí a dovedností pracovníků. Z hlediska výzkumu a vývoje patří automobilový průmysl mezi nejvýznamnější odvětví v ČR. Pracuje zde přes 2000 výzkumníků, což tvoří 11% výzkumníků v celém podnikatelském sektoru. Výdaje na výzkum a vývoj představují více než 13,5% výdajů celého podnikatelského sektoru na výzkum a vývoj a vykazují v posledních pěti letech průměrný meziroční nárůst přes 8%. Řada mezinárodně významných firem vybudovala v ČR svá technologická centra. 

Letecký a kosmický průmysl 
Letecký průmysl, který má v ČR téměř stoletou tradici a jejíž nejsilnější stránkou je profesní kontinuita a internacionalizace, každoročně utrží více než 25 mld. Kč. Výroba letadel a jejich motorů patří mezi odvětví s vysokou technologickou náročností (jedná se o hi-tech odvětví).
Český letecký průmysl systematicky navazuje své výzkumné a vývojové aktivity na aktualizované strategické cíle leteckého průmyslu EU a svou činností se chce podílet na plnění cílů stanovených v evropských strategických dokumentech ACARE a Strategic Research & Innovation Agenda (SRIA).
Z mezinárodního pohledu je ČR konkurenceschopně vnímána především v produkci malých dopravních letadel (do 19 cestujících) a sportovních letadel. Česká republika je druhým největším výrobcem a exportérem v Evropě v oblasti malých sportovních letounů. Ve výrobě ultralightů Česká republika pokrývá více než čtvrtinu světového trhu.

Železniční a kolejová vozidla 
Z hlediska produkčních charakteristik je v ČR výroba železničních lokomotiv a vozového parku nejvýznamnější skupinou ve výrobě ostatních dopravních prostředků a zařízení (tvoří přes 50% zaměstnanosti, přes 56% podílu na hrubé přidané hodnotě a téměř 60% tržeb, přičemž celý oddíl se podílí přibližně 0,5% na celkové zaměstnanosti a hrubé přidané hodnotě). Výroba železničních a kolejových vozidel je řazena mezi odvětví s vyšší technologickou náročností (medium hi-tech odvětví). Čeští výrobci v železničním průmyslu patří svojí kvalitou i cenovou konkurenceschopností k žádaným dodavatelům svých výrobků nejen na tuzemský trh, ale i na trhy ostatních zemí EU a dalších zemí. Z pohledu výzkumu a vývoje je výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení pro ČR významná svým podílem na výdajích podnikatelského sektoru na výzkum a vývoj (přes 4%), který navíc meziročně roste.

 

Sdílejte na: