Cena předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Cena předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace se uděluje za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Ocenění je určeno nejen vědeckým pracovníkům, ale také novinářům, učitelům, podnikatelům, cestovatelům a dalším, kteří publikují na téma vědy a techniky a celkově přispívají k popularizaci vědy a výzkumu. Cenu uděluje a o jejím nositeli rozhoduje předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

2020 – RNDr. Václav Cílek, CSc.

V pátém roce udílení ceny se stal laureátem geolog a klimatolog RNDr. Václav Cílek, CSc. Přes dvě dekády se zabývá především popularizací vědy, změnami klimatu a prostředí (různými aspekty environmentální geologie), vývojem české krajiny a interakcemi mezi přírodou a civilizací. Na svém kontě má Václav Cílek kolem 300 odborných článků, 400 esejů, přes stovku filmových dokumentů, spolupracoval na zhruba padesáti knižních titulech. Podílel se na řadě populárně naučných cyklů České televize, je pravidelným komentátorem pořadu Českého rozhlasu Dvojka Jak to vidí... První článek o klimatických změnách napsal už v roce 1988. Publikuje např. ve Vesmíru, v Respektu, Hospodářských novinách, Echo24. Do roku 2012 byl Václav Cílek ředitelem Geologického ústavu AV ČR, kde nadále působí jako vedoucí vědecký pracovník. Jeho dalším působištěm je mj. Centrum pro teoretická studia Univerzity Karlovy a Akademie věd.


Ocenění předal v zastoupení předsedy vlády Andreje Babiše vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček, který je zároveň místopředsedou Rady vlády. Slavnostní akt se odehrál v úterý 13. října 2020 v Hrzánském paláci v úzkém kruhu zástupců akademické obce v čele s předsedkyní Akademie věd Evou Zažímalovou a předsednictvem Rady.

2019 – Václav Větvička

Držitelem ceny se v roce 2019 stal neúnavný propagátor v oboru botaniky dobře známý veřejnosti z televizních i rozhlasových relací. Dendrolog Václav Větvička se věnuje popularizaci vědy systematicky od 80. let 20. století. Václav Větvička byl dlouhá léta ředitelem Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK v Praze Na Slupi. Na Přírodovědecké fakultě také vyučoval. Je autorem vysoce nadprůměrné řady odborných a popularizačních publikací. Inicioval a v roce 2000 spolu s Hanou Hegerovou vyhlásil 20. říjen za mezinárodní Den stromů a dřeva – dnes jej slaví ve více než 40 zemích. V současnosti pečuje o zámecký park ve Štiříně a je odborným garantem Hamzova parku a arboreta v Luži-Košumberku.


Ocenění předal v zastoupení předsedy Rady vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Slavnostní událost proběhla 30. října 2019 v Hrzánském paláci za účasti předních zástupců akademické obce v čele s předsedkyní Akademie věd Evou Zažímalovou. S Cenou je spojena finanční odměna 350 tisíc Kč.

 

2018 – prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.

Laureátem třetího ročníku ceny se stal prof. Petr za obor biologických a zemědělských věd. Věnuje se popularizaci vědy systematicky a nezištně už skoro 30 let. Zmínit je třeba jeho letitou spolupráci s Českým rozhlasem a časopisem Věda a technika mládeži. Dále publikoval v Lidových novinách či magazínech 21. století, Medical Tribune, Vesmír, Psychologie dnes. Je autorem řady populárně naučných publikací, z posledních vydání kupř. „Desatero smyslů“ o smyslovém vnímání v živočišné říši.


Cenu převzal prof. Petr na slavnostním ocenění dne 29. října 2018 v prostorách Hrzánského paláce z rukou předsedy vlády Andreje Babiše, který je zároveň předsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace. S  oceněním je spojena finanční odměna ve výši 350 tisíc Kč.


2017 – Prof. RNDr. Jan Žďárek, DrSc.

Mezinárodně uznávaný entomolog Jan Žďárek se zabývá fyziologií a chováním hmyzu. Od studií pracoval v Entomologickém ústavu a později v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Prof. Žďárek působil na několika univerzitách v USA a byl v expertních týmech výzkumných projektů na africké mouše tse-tse. Na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích přednášel smyslovou fyziologii a etologii hmyzu. Je autorem populárně naučných knih o hmyzu, mj. „Neobvyklá setkání“, „How Animals Communicate“, „Hmyzí rodiny a státy“.


Slavnostní ocenění proběhlo 18. října 2017 v Hrzánském paláci v Praze a oceněnému dále náleží finanční odměna ve výši 350 tisíc Kč.


2016 – RNDr. Jiří Grygar, CSc.

Prvým nositelem ocenění za propagaci a popularizaci výzkumu se stal v roce 2016 astronom a astrofyzik Jiří Grygar. Dr. Grygar zahájil vědeckou kariéru v Astronomickém ústavu ČSAV v Ondřejově, poté pracoval ve Fyzikálním ústavu ČSAV v Řeži u Prahy, kde se věnoval dálkovému průzkumu země. Od roku 1991 je vědeckým pracovníkem Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR v Praze. Vedle vědecké kariéry se masivně věnuje popularizaci vědy na přednáškách a v médiích. Jiří Grygar je autorem a spoluautorem více než 200 prací v mezinárodních vědeckých časopisech, které až dosud získaly přes 1300 citací. Je členem Mezinárodní astronomické unie, Evropské astronomické společnosti a Učené společnosti ČR.


Na Úřadu vlády ČR převzal Jiří Grygar cenu 17. června 2016 z rukou místopředsedy vlády Pavla Bělobrádka. S oceněním se pojí finanční odměna ve výši 300 tisíc Kč.

Sdílejte na:

Přílohy