Mezinárodní poradní orgán Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Mezinárodní poradní orgán Rady pro výzkum, vývoj a inovace složený z význačných zahraničních odborníků ustavuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace  jako svůj poradní orgán podle § 35 odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Členové

Peter Gruss
Josef Jiřičný
Jakub Kastl
Vladislav Kolařík
Reinhard Mauermann
Josef Michl
Peter Nesvadba
Karel Pacák
Bohdan Pomahač
Jiří Přibáň
Pier Luigi Sacco
Dalibor Sameš
Ding-Ming Wang


Sdílejte na:

Přílohy