NIP I. - Strojírenství, Energetika a Hutnictví

Strojírenství  - mechatronika 
Výroba strojů, zařízení a přesných komponentů patří k významnému oddílu českého zpracovatelského průmyslu. Tento oddíl zahrnuje velmi širokou paletu zařízení, která mechanicky nebo tepelně působí na materiály nebo na materiálech provádějí výrobní procesy, včetně výroby jejich mechanických komponentů, které produkují a využívají sílu. Patří sem také speciálně vyrobené díly na tyto stroje a zařízení. Technicky nejnáročnější strojírenské obory, které spojují vysoké a nebo extrémní nároky na přesnost výroby, jakost a parametry integrity povrchů, maximální nároky na výrobní výkon a produktivitu a dále nároky na spolehlivost, jsou obory „Machine Tools“ a „Precision Engineering“.

Energetika 
Energetika je významným segmentem národního hospodářství, na kterém spočívá chod mnoha dalších činností v ekonomice (výrobní odvětví, zemědělství, fungování služeb, zajištění přepravy osob a materiálu, atd.). Vytváří předpoklad pro další rozvoj českého průmyslu – strojírenství, výroba dopravních prostředků, apod. Energetika je vymezena v širším pojetí jako výroba, distribuce a užití energie (v průmyslu, službách, zemědělství a sektoru bydlení).  

Hutnictví
Hutnictví železa je obor surovinově a energeticky náročný s vysokou fondovou vybaveností, a to zejména hmotného investičního majetku. Rozhodující výrobní zařízení mají dlouhou dobu životnosti a dlouhý cyklus obnovy. Z tohoto hlediska (nízká pružnost oboru na změnu sortimentu) je třeba přistupovat k budoucímu rozvoji oboru s vysokou mírou přesnosti. Hutnictví tvoří základ pro dodávky ostatním zpracovatelským průmyslům.

Sdílejte na: