NIP V. - Kulturní a kreativní průmysly

Tradiční kulturní a kreativní průmysly
Potenciál kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v ČR se opírá o historické zakotvení kultury dané bohatou infrastrukturou, ať už se jedná o fyzické zázemí či kulturní tradice, profesionální aktivity i vysokou míru zapojení a účasti občanů na kulturním dění, o čemž mimo jiné svědčí i relativně vysoká oblíbenost domácí produkce. Tradiční odvětví, jako jsou umělecká řemesla, design výrobků především z materiálů jako jsou sklo, keramika, dřevo a kov, zažívají rapidní nárůst zákazníků i samotných aktérů. Zásadní vliv mají činnosti v KKP na vývoj v oborech zpracovatelského průmyslu jako jsou sklářství, design a výroba široké palety produktů z porcelánu, kovu a dřeva. Tento sektor, který má na území ČR 300-letou tradici, zahrnuje firmy vzniklé již na konci 19. století, jež přetrvávají právě díky technologickým a kreativním inovacím.

Nové kulturní a kreativní průmysly
Do nových kulturních průmyslů patří – vedle tradičních uměleckých oblastí jakými jsou scénická umění, vizuální umění a kulturní dědictví včetně veřejně dotovaných aktivit – i oblast filmu, DVD a videa, televize a rozhlasu, video her, nových médií, hudby, knih a tisku. Kreativní průmysly jsou potom průmysly, které využívají umění a jejichž výstupy, i když jsou především funkční, naplňují i kulturní dimenzi; jedná se o architekturu a design včetně grafického a módního designu a reklamy.

Sdílejte na: