Zápis z 340. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 30. listopadu 2018

Informace budou doplněny po zasedání Rady.

Sdílejte na: