Zápis z 341. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 14. prosince 2018

Informace budou doplněny po zasedání Rady.

Sdílejte na: