Usnesení k jednotlivým bodům programu mimořádného zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 7. září 2018

Informace budou doplněny po zasedání Rady.

Sdílejte na: