Usnesení k jednotlivým bodům programu 340. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 30. listopadu 2018

Informace budou doplněny po zasedání Rady.

Sdílejte na: