Usnesení k jednotlivým bodům programu 341. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 14. prosince 2018

Informace budou doplněny po zasedání Rady.

Sdílejte na: