Krajská dimenze

Nedílnou součástí Národní RIS3 strategie jsou krajské RIS3 strategie (celkem 14).  Smyslem  krajských  RIS3 strategií je identifikace zvláštností regionálních inovačních systémů. Jde především o budování partnerství na základě EDP (entrepreneurial discovery proces) probíhajících paralelně ve všech krajích za přispění krajských inovačních platforem a krajských rad pro inovace. Krajský proces EDP je zaměřen na upřesnění krajsky specifických aplikačních odvětví, která odrážejí regionální podmínky rozvoje VaVaI a podnikatelských příležitostí. Výsledkem společné spolupráce mezi národní a krajskou úrovní je stanovení souboru aplikačních odvětví, do kterých RIS3 strategie následně směřuje veřejnou podporu.

Sdílejte na: