Číselníky a seznamy platné pro Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

 


ČÍSELNÍKY SPOLEČNÉ PRO VŠECHNY ČÁSTI

Skupiny oborů (CEP, CEZ, RIV)

Číselník územně správních celků (CEA, VES, CEP, RIV)

Druh fyzické osoby podle státní příslušnosti (CEP, CEZ, RIV)

Hodnocení ukončeného nebo zastaveného projektu / výzkumného záměru (CEP, CEZ)

Klasifikace oborů CEP, CEZ, RIV

Poskytovatelé (CEA, CEP, CEZ, RIV, VES)

Zařazení subjektu (právnické osoby, fyzické os. s IČ, organizační složky státu) podle právní formy (CEP, CEZ, RIV)

Země (CEA, CEP, CEZ, RIV)


ČÁST CEA

Typ podpory pro příjemce (CEA)

Podtyp podpory pro příjemce (CEA)

Typ podpory pro poskytovatele (CEA)

Typ programu (CEA)

Operační programy (CEA)

Převažující kategorie výzkumu v programu (CEA)

Povinnost oznámení programu Evropské komisi (CEA)


ČÁST CEP

Kategorie výzkumu - CEP

Druh soutěže - CEP

Kód důvěrnosti údajů dodaných do CEP

Role fyzické osoby na projektu

Role subjektu (právnické osoby, fyzické osoby s IČ, organizační složky ČR) na projektu

Role organizační jednotky právnické osoby nebo organizační složky státu na projektu (CEP)

Stav průběhu řešení projektu

Typ dodávky podle stavu řešení projektů

Změna smlouvy nebo rozhodnutí


ČÁST CEZ

Kategorie výzkumu - CEZ

Kód důvěrnosti údajů dodaných do CEZ

Role fyzické osoby na výzkumném záměru

Role subjektu (právnické osoby, organizační složky ČR) na výzkumném záměru

Role organizační jednotky právnické osoby nebo organizační složky státu na výzkumném záměru (CEZ)

Stav průběhu řešení výzkumného záměru

Typ dodávky podle stavu řešení výzkumných záměrů v dodávce


ČÁST RIV

Druh možnosti využití výsledku jiným subjektem

Druh přístup k výsledku

Druh výsledku

Druh vzoru

Garance výsledku

Jazyk výsledku

Kategorie výsledku podle nákladů na jeho dosažení

Kód důvěrnosti údajů dodaných do RIV

Patentové úřady

Poddruh výsledku druhu G

Poddruh výsledku druhu H

Poddruh výsledku druhu N

Poddruh výsledku druhu Z

Požadavek na licenční poplatek

Příznak vztahu autora k příjemci, který předkládá výsledek resp. jehož organizační jednotka předkládá výsledek

Typ akce podle státní příslušnosti účastníků

Typ subjektu, který předkládá data do RIV

Typ zdroje financování výsledku

Územní platnost výsledku

Způsob užití patentu

Způsob využití výsledku


ČÁST VES

Důvod odvolání veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji

Stav vyhodnocené veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji

Typ vyhlášené veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji podle určení účelových finančních prostředků

Sdílejte na: