Informace pro předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI) a údajů pro přípravu státního rozpočtu (SR)

Informace o významných změnách v předávání údajů

Změny pojmů v IS VaV od roku 2002 - v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, došlo ke změnám některých pojmů používaných v rámci IS VaV.

Přehled termínů předávání údajů do IS VaVaI

Informace a zásady pro předávání údajů do jednotlivých datových oblastí IS VaVaI

 

Kontakty poskytovatelů pro předávání údajů do IS VaVaI

(aktualizováno dne 22. 1. 2015) 

Popis

Jméno

Telefon

Mail

Datová oblast

Akademie věd ČR Alena Černá 221403424 cerna(et)kav.cas.cz RIV
Český báňský úřad Ing. Jan Macura 596100261 cbu.macura(et)volny.cz RIV
Grantová agentura ČR

Jiří Spáčil
Marie Kohoutová
Ing. Tomáš Vokoun

227088841
227088891
227088894
riv(et)gacr.cz
riv(et)gacr.cz
cep(et)gacr.cz

RIV
RIV
CEP

Ministerstvo dopravy Ing. Olga Krištofíková 225131445 olga.kristofikova(et)mdcr.cz RIV
Ministerstvo kultury

Ing. Jana Fiačanová
Mgr. Helena Kacovská

224301442
224301434

jana.fiacanova(et)mkcr.cz helena.kacovska(et)mkcr.cz

RIV
Ministerstvo pro místní rozvoj Mgr. Ivana Svojtková 234154190 ivana.svojtkova(et)mmr.cz RIV
Ministerstvo obrany Ing. Kamil Tymkovič 973218040 tymkovik(et)army.cz RIV
Ministerstvo průmyslu a obchodu Ing. František Vlček 224853444 vlcek(et)mpo.cz RIV
Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Zuzana Chalupová 221922923 zuzana.chalupova(et)mpsv.cz RIV
Ministerstvo spravedlnosti Ing. Lukáš Peterka 257104107 lpeterka(et)iksp.justice.cz RIV
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Arnold Santus 234811251 santus(et)msmt.cz CEA
CEP
RIV
VES
Ministerstvo vnitra Ing. Jaroslav Scheuba 974832030 vyzkum(et)mvcr.cz RIV
Ministerstvo zdravotnictví Ing. Miloš Hřebejk (NLK)
PhDr. Mgr. Ivana Kotrbatá, Ph.D.
296335947
224972653
hrebejk(et)nlk.cz
veda(et)mzcr.cz
RIV
CEP
Ministerstvo zemědělství

Ing. Jan Budský
Ing. Viktor Mareš, MBA

221813026
221812483

jan.budsky(et)mze.cz
viktor.mares(et)mze.cz

RIV
CEP
CEA
Ministerstvo životního prostředí David Kunssberger 777239238 david.kunssberger(et)mzp.cz RIV
Ministerstvo zahraničních věcí Ivan Dubovický 224182864

ivan_dubovický(et)mzv.cz
psu_ksap(et)mzv.cz

RIV
Národní bezpečnostní úřad Ing. Andrea Vašků 257283433 a.vasku(et)nbu.cz RIV
Státní úřad pro jadernou bezpečnost ČR Bc. Věra Witkowská 221624632 vera.witkovska(et)sujb.cz RIV
Technologická agentura

Lenka Vlková
Klára Krištofíková
Zuzana Zámková

234611624
234611908
234611637

vlkova(et)tacr.cz
kristofikova(et)tacr.cz
zamkova(et)tacr.cz

RIV
CEP
VES

Vysvětlivka: (et) = @

 


 

 


Upozornění Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Je skutečností, že různé firmy působící v ČR, nabízejí na komerční bázi SW aplikace týkající se dodávání či zpracování údajů pro CEP, CEZ, RIV, VES a SR, některé včetně tzv. "kontrolních programů".

Rada pro výzkum a vývoj tímto prohlašuje, že:

  • Rada nenabízí na svých www stránkách žádný SW pro předávání údajů do IS VaV,
  • Rada v současné době ani v budoucnosti nebude zprostředkovávat obchodní aktivity třetích subjektů (firem) směrem k jednotlivým dodavatelům údajů,
  • obchodní aktivita těchto firem je výhradně jejich soukromou činností a Rada jim nedala žádné doporučení ani pověření pro prodej SW určenému pro CEP, CEZ, RIV, VES a SR,
  • za jediné kriterium správnosti předávaných údajů Rada považuje výsledek webové kontrolní služby, na výsledky jiných kontrolních programů Rada nebude brát zřetel

Sdílejte na: