"Státní rozpočet České republiky na výzkum a vývoj" SR

     Podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) je úkolem Rady pro výzkum a vývoj vypracovávat pro vládu návrh rozdělení účelových finančních prostředků ze státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje a navrhovat výši institucionálních prostředků vynakládaných ústředními orgány na činnost jimi zřízených organizací v oblasti výzkumu a vývoje.

     Údaje o SR za oblast VaV jsou Radou spravovány od roku 1994, veřejně přístupné údaje jsou aktualizovány jedenkrát ročně. Přímé vyhledávání dílčích (neagregovaných) dat týkajících se SR - oblas VaV není uživatelům sítě internet umožněno.

   Veřejně přístupné údaje SR (údaje od roku 1996 - přímé zobrazení)
          (odkaz na WEB stránky zobrazující data SR VaV)

Popis veřejně přístupných údajů

 


 

Informace pro dodavatele dat do SR v roce 2004

     V důsledku proběhlé reorganizace byla daná problematika předána oddělení rozpočtu, které je od roku 2004 za tuto oblast (příprava podkladů k SR) zodpovědné.

 


 

Informace pro dodavatele dat do SR v roce 2003

     Součástí SR jsou veškeré údaje nutné pro přípravu státního rozpočtu v oblasti VaV. V SR se nevykazují ty finanční prostředky, které jsou v oblasti VaV financovány z jiných než státních zdrojů.

     Pro data předávaná do SR od 1.1.2003 platí závazná struktura SR03 schválená Radou na svém 166. zasedání konaném dne 20. 9. 2002.

   Popis kompletní struktury dat SR03 pro formát DBF (včetně komentářů a pokynů) platné od 1. 1. 2003 (viz. příloha 1) (formát .pdf 200kB)

  Kontrolní program DOS pro data ve formátu DBF ve struktuře SR03 určený dodavatelům dat do SR pro rok 2003
        (Aktuální verze instalace zveřejněna dne 30.6.2003)

  Předdefinované prázdné struktury SR03 (viz. příloha 4) (komprimováno programem ZIP - cca 1 kB)


 

Historické informace pro dodavatele dat do SR

Tyto údaje slouží pouze pro historické ověření dat a nejsou v žádném případě platné pro předávání dat v aktuálně platném kalendářním roce.

 

Platné v roce 2002

     Pro data předávaná do SR pro formáty předávaných dat platí struktury schválené Radou na svém 158. zasedání konaném dne 15. 2. 2002, ve kterých byly akceptovány návrhy na změny a doplnění, které vyplynuly z přípravy rozpočtu v minulém roce.

   Popis kompletní struktury dat SR03 pro formát DBF (včetně komentářů a pokynů) platné od 1. 1. 2003 (viz. příloha 5) (formát Word)

  Kontrolní program DOS pro data ve struktuře SR03 určený dodavatelům dat do SR pro rok 2002

  • Disketa 1 (viz. příloha 6) (komprimováno programem ZIP - cca 820 kB)
  • Disketa 2 (viz. příloha 7) (komprimováno programem ZIP - cca 665 kB)

  Předdefinované prázdné struktury SR02 (viz. příloha 8) (komprimováno programem ZIP - cca 1 kB)

Platné v roce 2001

   Popis kompletní struktury dat SR01 (včetně komentářů a pokynů) platné od 1. 1. 2001 (viz. příloha 9) (ve formátu MS Word 6.0)

  Kontrolní program pro data ve struktuře SR01 určený dodavatelům dat do SR pro rok 2001

  • Disketa 1 (viz. příloha 10) (komprimováno programem ZIP - cca 817 kB)
  • Disketa 2 (viz. příloha 11) (komprimováno programem ZIP - cca 695 kB)

  Předdefinované prázdné struktury SR01 (viz. příloha 12) (komprimováno programem ZIP - cca 1 kB)

Sdílejte na:

Přílohy