Členové Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Fotografie Ing. Andrej Babiš
Ing. Andrej Babiš předseda vlády a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Fotografie PhDr. Pavel Baran, CSc.
PhDr. Pavel Baran, CSc. první místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Fotografie doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy, místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Fotografie prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c.
prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c. místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Fotografie Ing. Rut Bízková
Ing. Rut Bízková členka Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Fotografie doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Fotografie Ing. Jiří Holoubek
Ing. Jiří Holoubek člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Fotografie prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.
prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Fotografie prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.
prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Fotografie prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Fotografie doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D., MBA, FEng.
doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D., MBA, FEng. člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Fotografie doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.
doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc. člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Fotografie Ing. Ilona Müllerová, DrSc.
Ing. Ilona Müllerová, DrSc. členka Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Fotografie Ing. Luboš Novák, CSc.
Ing. Luboš Novák, CSc. člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Fotografie Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA
Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Fotografie prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Fotografie prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. členka Rady pro výzkum, vývoj a inovace