RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc.

Fotografie

člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Vedoucí vědeckého týmu (teoretická chemie) Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR (ředitelem ÚOCHB do května 2012), vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v oboru fyzikální chemie. Odborně se zabývá kvantovou a výpočetní chemií, strukturou a dynamikou molekulových a biomolekulových systémů, vodíkovou a nepravou vodíkovou vazbou, relativistickými efekty v organických systémech, excitovanými stavy či materiály pro solární články. Je držitelem řady ocenění za vědecký přínos.