prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D.

Fotografie

člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Vedoucí Oddělení spintroniky a nanoelektroniky Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR a profesor na Nottinghamské univerzitě ve Velké Británii. Zabývá se fyzikou pevných látek, materiálovým výzkumem a elektronickými vlastnostmi nanostruktur. Podílel se na řadě významných prací v oboru spinové elektroniky, napřiklad na objevu spinového Hallova jevu. Tyto vědecké práce mohou v budoucnu výrazně přispět k rozvoji informačních technologií.