doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.

Fotografie

člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Doc. Jaroslav Machan vystudoval v roce 1975 Fakultu strojní, ČVUT v Praze, obor přístrojová, regulační a automatizační technika. V roce 1983, vystudoval postgraduální studium na téže fakultě v oboru – ASŘ výrobních procesů ve strojírenství – Měřící technika. V roce 1987 obhájil disertační práci v oboru technická kybernetika – úsek automatizace ve strojírenství a získal hodnost kandidáta technických věd. V roce 2008 úspěšně obhájil habilitační práci „Aplikace metod kvality ve fázi vývoje výrobku – příklady užití v automobilním průmyslu“ a na Fakultě dopravní ČVUT získal titul docent v oboru „Inženýrská informatika v dopravě a spojích“. V roce 2009 získal certifikát Architekt QFD dle německého QFD certifikačního konceptu. V roce 2014 obdržel mezinárodní cenu „Akao Prize“ za přínos při uplatnění metody QFD.

Po absolvování ČVUT Praha v roce 1975, začal pracovat ve Výzkumném ústavu obráběcích strojů a obrábění v Praze. Od roku 1979 zastával různé pozice ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. Nejdůležitější z nich jsou: vedoucí dynamické zkušebny (1984), vedoucí technických výpočtů (1994), od roku 1996 vedoucí oddělení vývoje elektrických součástek a elektroniky a od roku 2003 má na starosti speciální projekty v oblasti strategie elektroniky a výzkumu.

Vybraná publikační činnost doc. Machana : Kniha „Metody kvality užívané ve fázi vývoje výrobku - aplikace v automobilovém průmyslu " (ISBN 978-80-87042-50-2) včetně celé kapitoly zabývající se metodou QFD. Je k dispozici v českém, anglickém a německém jazyce. Kromě toho p. Machan vydal čtyřdílnou učebnici "Sbírka přednášek o projektu" In-Tech 2 "" (ISBN 978-80-87042-44-1), která obsahuje kapitolu zaměřenou na metodu QFD.