prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.

Fotografie

členka Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Kateřina Ronovská je profesorkou občanského práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity (PrF MU). Od roku 2019 zde působí jako vedoucí katedry občanského práva, je členkou Vědecké rady PrF MU v Brně a Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své pedagogické a vědecké činnosti se věnuje především oborům soukromého a srovnávacího práva.
 
Expertně spolupracuje s řadou českých i zahraničních významných institucí, např. European Foundation Centre, The European Research Network on Philanthropy (ERNOP), European Law Institute (ELI). Je členkou Vědecké rady Österreichische Gesellschaft für Familien- und Vermögensrecht, členkou Rady Ústavu státu a práva AV ČR a členkou Výboru pro financování a legislativu při Radě vlády pro nestátní neziskové organizace.