Ing. Luboš Novák, CSc.

Fotografie

člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Vystudoval fyzikální chemii na VŠCHT Praha. Dále absolvoval řádnou vědeckou aspiranturu ve VÚAnCH Ústí nad Labem.  Měl zásadní přínos na vývoji iontovýměnných membrán v České republice a převedl tuto technologii do komerce. Založil společnost MEGA, která v celosvětovém měřítku realizuje technologie elektromembránových procesů.

Je zakladatelem oboru elektromembránových procesů v ČR a předsedou představenstva České membránové platformy z.s. (CZEMP). Je členem Rady Evropské membránové společnosti (EMS), zodpovědným za propojení akademické a průmyslové sféry. Je členem Dozorčí rady Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. Za celoživotní přínos v oboru získal řadu ocenění. Mezi nejvýznamnější patří Česká hlava z r. 2007 za výzkum a vývoj ionexových membrán pro membránové procesy v ekologických i výrobních aplikacích nebo Čestné občanství města Česká Lípa z r. 2017 za celoživotní vědeckou a výzkumnou práci a její praktické využití v mezinárodním měřítku. Jako podnikatel se dostal v r. 2016 do celorepublikového finále jako regionální vítěz Libereckého kraje v soutěži EY Podnikatel roku. V ČR na podporu oboru pořádá světové konference o membránových procesech MELPRO. Je editorem odborné monografie Elektromembránové procesy. Je autorem nebo spoluautorem více než 25 patentů a více než 150 výzkumných zpráv a publikací, zejména v oboru membránových procesů. Hovoří plynně česky, anglicky, rusky.