doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

Fotografie

místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Vystudoval stavební fakultu ČVUT, doktorské studium dokončil na podnikohospodářské fakultě VŠE v Praze, kde se rovněž na fakultě financí a účetnictví habilitoval na docenta. Manažerská studia absolvoval na PIBS při Manchester Metropolitan University.

Od devadesátých let hájí na institucionální úrovní zájmy podnikatelů, je předsedou představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Na Vysoké škole finanční a správní je děkanem fakulty ekonomických studií a členem vědecké rady. Jako autor nebo spoluautor se podílel na několika odborných knihách se zaměřením na řízení malých a středních podniků, publikoval více jak stovku článků v odborných časopisech. Účastní se práce mezinárodních výzkumných týmů, zaměřených na malé a střední podnikání, přednášel na řadě zahraničních univerzit. Je spolumajitelem společnosti SINDAT, mateřské firmy skupiny, řídící účasti v oblastech středního průmyslu a nových technologií. Předsedá výzkumnému nanotechnologickému klastru a inicioval první privátní inkubátor pro české firmy v USA. Mimo mateřštiny hovoří šesti světovými jazyky.