prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.

Fotografie

člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Vědecký pracovník Laboratoře leukocytární signalizace na Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v letech 2005–2017 ředitel tohoto ústavu. Zabývá se biochemií a molekulární imunologií povrchových receptorů a signalizačních proteinů bílých krvinek. 

Od roku 1986 přednáší imunologii na Přírodovědecké fakultě UK. Podílel se na vývoji řady prakticky využitelných a komerčně úspěšných monoklonálních protilátek. V současnosti se svými spolupracovníky studuje interakce syntetických polymerů s buněčnými membránami a jejich využití pro izolaci a biochemickou charakterizaci buněčných receptorů. Patří mezi nejcitovanější české vědce (podle Google Scholar přes 13 tis. citací, h index 62).