prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

Fotografie

člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Prof. MUDr. Julius Špičák, CSc., je přednostou Kliniky hepatogastroenterologie v pražském IKEM. Zabývá se především digestivní endoskopií, pankreatologií a problematikou transplantace jater.

Pobýval na pracovištích v Mnichově, Tel-Avivu, New Yorku a dalších.

Aktivně se věnuje odborné publikační činnosti, je hlavním autorem a spoluautorem přibližně 350 odborných sdělení, z toho 90 v zahraničním písemnictví a 12 monografií.

Jako hepatolog a gastroenterolog je členem řady českých i mezinárodních odborných společností. Je předsedou České gastroenterologické společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, byl členem výboru European Society of Gastrointestinal Endoscopy, členem výboru United European Gastroenterology Federation a řady dalších mezinárodních institucí. Podílel se na organizaci mnoha mezinárodních akcí včetně prezidentství Evropského gastroenterologického kongresu v roce 2004.

Pravidelně prezentuje na mezinárodních akcích nejvyšší kategorie, jako jsou Evropský gastroenterologický kongres (UEGW) a Americký gastroenterologický kongres (DDW); je držitelem cen za nejhodnotnější gastroenterologické publikace (Cena firmy Promed 1999 a Herfortova cena firmy Janssen 2000) a řady mezinárodních ocenění.