Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D., MBA, LL.M

Fotografie

členka Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Vystudovala Agronomickou fakultu Vysoké školy zemědělské, doktorské studium ve studijním oboru Speciální produkce rostlinná na České zemědělské univerzitě v Praze. Manažerská studia absolvovala na BIBS a na Právnické fakultě Masarykovy univerzity při Nottingham Trent University. Předmětem jejího profesního zájmu jsou genetické zdroje bramboru, genetika a šlechtění bramboru. Je vedoucí Oddělení genetických zdrojů ve Výzkumném ústavu bramborářském Havlíčkův Brod, s.r.o. Je spolumajitelkou této společnosti a v současné době i jednatelkou.