prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.

Fotografie

člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Vedoucí laboratoře proteas lidských pathogenů na UOCHB AV ČR a prorektor pro vědu University Karlovy v Praze. Zabývá se biochemií, molekulární biologií a medicinální chemií proteolytických enzymů a přednáší biochemii a molekulární biologii na Přírodovědecké fakultě UK. Podílel se na vývoji prvních substrátů a inhibitorů proteasy z viru HIV. V současnosti se svým studenty a spolupracovníky studuje zrání virových částic a pracuje na charakterisaci lidských neuropeptidas a nádorových antigenů.