22.9.2016 - Výjezd místopředsedy vlády Pavla Bělobrádka do kraje Vysočina

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek zahájil návštěvu kraje Vysočina v Centru excelence Telč AV ČR. Jedno z prvních VaVpI center se specializuje na výzkum v oblasti modelování klimatických vlivů na stavby (převážně historické budovy) a stavební konstrukce.

 

      

     

 

Na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě proběhla živá debata vicepremiéra Bělobrádka se zástupci akademické sféry a klíčových regionálních firem nad aktuálními tématy výzkumu, vývoje a inovací.
Jako červená nit se debatou nesla kvalita dozorových orgánů a úřednického aparátu, které vstupují do hodnocení a kontroly vědeckovýzkumných projektů.