Sběr údajů pro Pilíř II. - PEER REVIEW HODNOCENÍ KVALITY VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ

Dne 4.3. 2016 byla znovu zprovozněna www aplikace „SKV“, která je určena pro sběr údajů pro Pilíř II. v rámci Metodiky 2013. Lhůta pro předávání údajů je stanovena na 5 týdnů a konečný termín pro jednotlivé výzkumné organizace stanoví poskytovatel jejich podpory na rozvoj výzkumných organizací. Další informace k hodnocení výsledků výzkumných organizací za rok 2015, včetně návodu zde.

 

Technická podpora:

Ing. Miroslav Rychtařík - 224003848, rychtarik.miroslav@vlada.cz
Ing. Aleš Maxa - 224003851, maxa.ales@vlada.cz
vedoucí oddělení - PhDr. Jiřina Nováková, Ph.D. - 224003843, novakova.jirina@vlada.cz