Poradní orgány Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Rada pro výzkum, vývoj a inovace ustavuje podle § 35 odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb.,  o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve  znění pozdějších předpisů, tyto odborné a poradní orgány:

  • Odborné komise - pro zpracování priorit aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací České republiky, kterými jsou Odborná komise pro vědy živé přírody, Odborná komise pro vědy neživé přírody a inženýrství a Odborná komise pro společenské a humanitní vědy
  • Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů
  • Bioetická komise - zřízena podle zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • OVHP a Expertní panely - Oborové verifikační a hodnotící panely a Expertní panely zavádí Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)

Sdílejte na: