Struktura Sekce pro vědu, výzkum a inovace Úřadu vlády ČR

místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace - MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA - tel.: 731 603 880, e-mail: belobradek.pavel@vlada.cz

náměstek místopředsedy vlády a ředitel Sekce pro vědu, výzkum a inovace - Mgr. Arnošt Marks, Ph.D. - tel.: 224002065, e-mail: marks.arnost@vlada.cz

náměstkyně místopředsedy vlády - Ing. Lucie Orgoníková, - tel.: 224002069, e-mail: orgonikova.lucie@vlada.cz

 


 

ředitelka Odboru kabinetu místopředsedy vlády - Mgr. Karla Čuřínová (roz. Tynklová) (tel.: 224003233, e-mail: tynklova.karla@vlada.cz)

ředitelka Odboru kanceláře místopředsedy vlády - Ing. Veronika Kramaříková (tel.: 224002285, e-mail: kramarikova.veronika@vlada.cz)

ředitelka Odboru kanceláře náměstka místopředsedy vlády - Mgr. Pavla Poláková (zastupuje Ing. Jitka Pohanková, tel.: 224003821, e-mail: pohankova.jitka@vlada.cz)

ředitelka Odboru analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovace - Ing. Dagmar Korbelová, CSc. (tel.: 224003825, e-mail: korbelova.dagmar@vlada.cz)

ředitel Odboru podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace - Ing. Jan Marek, CSc. (tel.: 224003850, e-mail: marek.jan@vlada.cz)


 

vedoucí Oddělení poradců a administrativy - Mgr. Ludmila Málková (roz. Görigová) (tel.: 224002064, 224003064, e-mail: gorigova.ludmila@vlada.cz)

vedoucí Oddělení stanovisek a analýz - Mgr. Patrik Benda (tel.: 224002092, e-mail: benda.patrik@vlada.cz)

vedoucí Oddělení publicity a koordinace národní politiky, vědy, výzkumu a inovací - Mgr. et. Mgr. Radek Melichar (tel.: 224002135, e-mail: melichar.radek@vlada.cz)

vedoucí Oddělení vládní a parlamentní agendy - Ing. Martin Štícha (tel.: 224002329, e-mail: sticha.martin@vlada.cz)

vedoucí Oddělení prezentace - Mgr. Bc. Klára Šubrtová (zastupuje Mgr. et MgA. Vendula Kodetová, tel.: 224003852, e-mail: kodetova.vendula@vlada.cz)

vedoucí Oddělení legislativy - v současnosti funkce vedoucího není obsazená (tel. na sekretariát - pí Naděžda Šindelářová: 224003820, e-mail: sindelarova.nadezda@vlada.cz)

vedoucí Oddělení analýz vědy, výzkumu a inovací - Ing. Přemysl Filip (tel.: 224003826, e-mail: filip.premysl@vlada.cz)

vedoucí Oddělení koordinace vědy, výzkumu a inovací - Mgr. et Mgr. Tomáš Lysák (tel.: 224003822, e-mail: lysak.tomas@vlada.cz)

vedoucí Oddělení činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace - Ing. Lenka Moravcová (tel.: 224003846, e-mail: moravcova.lenka@vlada.cz)

vedoucí Oddělení informačních systémů - Ing. Miroslav Rychtařík (tel.: 224003848, e-mail: rychtarik.miroslav@vlada.cz)

vedoucí oddělení strategie S3 - Ing. Lucie Rosecká (tel.: 224003823, e-mail.: rosecka.lucie@vlada.cz)

Kontaktujte nás:

Úřad vlády České republiky
Nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1

Sídlo pracoviště Sekce pro vědu, výzkum a inovace*:
budova Ministerstva dopravy
nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

* jako korespondenční adresu prosím uvádějte adresu Úřadu vlády na nábř. E. Beneše, děkujeme!

Kabinet místopředsedy vlády pro vědu, výzkum inovace

Sekretariát: Ludmila Málková (roz. Görigová) - tel.: 224 002 064, e-mail: gorigova.ludmila@vlada.cz

Pro média: Radek Melichar - tel.: 224 002 135, 725 890 501, e-mail: press.vedavyzkum@vlada.cz

Sekce pro vědu, výzkum a inovace

Sekretariát náměstka, ředitele Sekce: Alena Lexová - tel.: 224 003 830, 606 079 151, e-mail: lexova.alena@vlada.cz

Sekretariát Odboru analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací: Naděžda Šindelářová - tel.: 224 003 820, 606 079 156, e-mail: sindelarova.nadezda@vlada.cz

Sekretariát Odboru podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace: Lenka Horáková - tel.: 224003850, 724343723, e-mail: rvv@vlada.cz

Sdílejte na:

Přílohy