Sběr údajů pro Pilíř II. - PEER REVIEW HODNOCENÍ KVALITY VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ

Dne 29.3. 2016 byl nainstalován opravný patch www aplikace „SKV“, která je určena pro sběr údajů pro Pilíř II. v rámci Metodiky 2013. Zásadní změna je v tom, že již není nutné provádět opětovně validace v rámci záznamu, pokud tato již byla jednou provedena a nebyl příslušný záznam změněn. Validace je zaměřena na kontrolu položek KV01, KV02, D20 a D06/D24.