Vláda vzala na vědomí jmenování profesorky Evy Zažímalové do čela Akademie věd
Vláda vzala na vědomí jmenování profesorky Evy Zažímalové do čela Akademie věd

Vláda vzala na svém zasedání dne 16. ledna 2017 na vědomí návrh na jmenování předsedkyně Akademie věd České republiky (AV ČR) pro funkční období let 2017 až 2021. Na tento post byla navržena prof. Eva Zažímalová, kterou v prosinci 2016 jednomyslně schválili delegáti Akademického sněmu AV ČR. Novou předsedkyni AV ČR jmenuje prezident republiky a své funkce by se měla ujmout v březnu. 

„Paní profesorku Zažímalovou čeká množství obtížných úkolů spojených s chystanými změnami ve vědeckovýzkumném prostředí. Jsem přesvědčen, že úspěšně naváže na práci profesora Drahoše, kterému bych chtěl poděkovat za velmi konstruktivní spolupráci,“ řekl místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek. 

Po prof. Heleně Illnerové, která vedla AV ČR v letech 2001 až 2005, je prof. Zažímalová teprve druhou ženou v čele nejvýznamnější vědecké instituce v České republice.  

 

Foto: Stanislava Kyselová, AV ČR