Pravidla pro předávání dat ve formátu XML v roce 2006

Dodávku dat tvoří jeden soubor formátu .xml. Název dodávky dat je tvořen takto:

 

Dodávka dat do informační oblasti CEP

název je tvořen 20 znaky ve tvaru: CEPrr-ppp-aa-s,vv.xml, kde:
1.-3. místo CEP označení informační oblasti
4.-5. místo rr poslední dvě číslice roku sběru dat
6. místo - oddělovač (znak pomlčka)
7.-9. místo ppp kód poskytovatele podpory, za něhož se dodávka dat předává (shodný s údajem D05)
10. místo - oddělovač (znak pomlčka)
11.-12. místo aa kód aktivity
13. místo s stav projektů uvedených v dodávce dat (shodný s údajem D19)
14. místo , oddělovač (znak čárka)
15.-16. místo vv verze dodávky dat (shodný s údajem D14)
17.-20. místo .xml přípona souboru

Dodávka dat do informační oblasti CEZ

název je tvořen 18 znaky ve tvaru: CEZrr-ppp- s,vv.xml, kde:
1.-3. místo CEZ označení informační oblasti
4.-5. místo rr poslední dvě číslice roku sběru dat
6. místo - oddělovač (znak pomlčka)
7.-9. místo ppp kód poskytovatele podpory, za něhož se dodávka dat předává (shodný s údajem D05)
10. místo - oddělovač (znak pomlčka)
11. místo s stav výzkumných záměrů uvedených v dodávce dat (shodný s údajem D19)
12. místo , oddělovač (znak čárka)
13.-14. místo vv verze dodávky dat (shodný s údajem D14)
15.-18. místo .xml přípona souboru

Dodávka dat do informační oblasti RIV

název je tvořen 25 znaky ve tvaru: RIVrr-ddd-kkkkkkkk,vv.xml, kde:
1.-3. místo RIV označení informační oblasti
4.-5. místo rr poslední dvě číslice roku sběru dat
6. místo - oddělovač (znak pomlčka)
7.-9. místo ddd kód dodavatele dodávky dat (shodný s údajem D20)
10. místo - oddělovač (znak pomlčka)
11.-18. místo kkkkkkkk kód předkladatele výsledků uvedených v dodávce dat
19. místo , oddělovač (znak čárka)
20.-21. místo vv verze dodávky dat (shodný s údajem D14)
22.-25. místo .xml přípona souboru

Sdílejte na: