Zápis z 259. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 26. listopadu 2010

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 260. zasedání dne 17. prosince 2010 schválila zápis z 259. zasedání Rady (příloha).

Sdílejte na:

Přílohy