Odborné komise Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Odborné komise ustavuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace podle § 35 odst. 7 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování priorit aplikovaného  výzkumu, vývoje a inovací České republikyv jednotlivých oblastech aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací.

Činnost odborných komisí se řídí jejich statutem a jednacím řádem.

Sdílejte na: