Sekce pro vědu, výzkum a inovace

Sekce pro vědu, výzkum a inovace vznikla při Úřadu vlády ČR s cílem koordinovat a řídit systém vědy a výzkumu. V čele sekce stojí místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, který je zároveň předsedou vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace a Rady pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Mezi hlavní úkoly sekce patří sjednocení vědní politiky, nastavení transparentních pravidel financování institucí zabývajících se VVI, identifikace a podpora excelence ve vědě a rozšiřování mezinárodní vědecké spolupráce. Podpora vědy a výzkumu je zároveň vnímána jako významná součást konkurenceschopnosti České republiky, proto do portfolia činností sekce patří také zlepšování spolupráce mezi akademickou a podnikatelskou sférou a popularizace vědy a výzkumu.

V současnosti sekce připravuje nový zákon o podpoře výzkumu, vývoje a inovací a také návrh státního rozpočtu na VVI s výhledem do roku 2021. Pod sekci vicepremiéra Bělobrádka spadá také řízení RIS3 Strategie, která má určit perspektivní oblasti výzkumu, a podle toho pak zacílit peníze z národních i evropských zdrojů.

 

Sdílejte na:

Přílohy