RIS3 strategie

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (dále jen „Národní RIS3 strategie“ z anglického „Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation“) je strategický dokument zajišťující efektivní zacílení podpory v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (dále jen VaVaI). Smyslem Národní RIS3 strategie je efektivní zacílení evropských, národních, regionálních a soukromých peněz (až 70 mld. korun) do nejperspektivnějších oblastí výzkumu a podnikání. Dílčím cílem Národní RIS3 strategie je účelné propojení akademického a podnikatelského sektoru. Prioritní oblasti podpory VaVaI budou společně určovat zástupci firem, výzkumných institucí, škol, veřejné správy a neziskového sektoru. Národní RIS3 strategie je tzv. předběžnou podmínkou pro čerpání evropských fondů (Evropské strukturální a investiční fondy, ESI fondy) do oblasti výzkumu, vývoje a inovací v minimálně 3 operačních programech.
Vláda ČR Národní RIS3 strategii schválila již v prosinci 2014, avšak na doporučení Evropské komise byly dopracovány konkrétní části Národní RIS3 strategie vztahující se především k řízení, implementaci a rozpočtovému výhledu. Řízení Národní RIS3 strategie následně přešlo k 1. lednu 2015 pod Úřad vlády ČR, Sekci místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace.
Úřad vlády ČR jako nový gestor Národní RIS3 strategie upravil Akční plán RIS3 strategie vedoucí ke splnění předběžné podmínky, zpracoval Implementační plán Národní RIS3 strategie 2015-2016 (který byl vládě ČR pro informaci předložen k 31.3.2015) a Implementační plán Národní RIS3 strategie 2016-2017 (který byl vládě ČR pro informaci předložen k 31.3.2016). Aktualizace Národní strategie inteligentní specializace byla vládou ČR schválena dne 11.7.2016.
Schválená verze aktualizovaného národního strategického dokumentu byla zároveň zaslána ke schválení Evropské komisi. Dne 29. září 2016 byl zástupci Evropské komise odeslán dopis, kterým oznamuje schválení aktualizace Národní RIS3 strategie pro Českou republiku. 
 

 

Sdílejte na:

Přílohy