Zápis z 313. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 26. února 2016

Informace budou doplněny po jednání Rady.

Sdílejte na: