Zápis z 314. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 31. března 2016

Informace budou doplněny po jednání Rady.

Sdílejte na: