Zápis z 315. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 29. dubna 2016

Informace budou doplněny po jednání Rady.

Sdílejte na: